Webdesign nieuwe website

Webdesign nieuwe website

Een nieuwe lente een nieuw begin, ook voor je website. Wat komt er allemaal kijken bij een goed webdesign Eindhoven voor je nieuwe website? Voor je aan de slag gaat moet je over een aantal dingen goed nadenken. Welke zaken beïnvloeden het design van je website? Of als je al een bestaande website hebt maar vindt dat het tijd is voor een flinke opfrisbeurt is dit een goed moment om te controleren of je website nog wel voldoet aan de huidige staat van je bedrijf. Weerspiegelt het design van je site wel wat je zou willen uitstralen? In beide gevallen is het goed om de volgende punten nog eens goed te onderzoeken.
Wie zijn je klanten.
Wat is het doel van je website?
Wat is de logica van mijn website?

Webdesign en doelgroep

Een advocatenkantoor zal voor een heel ander design kiezen dan een grafisch ontwerper. Waar de eerste vooral zakelijkheid en betrouwbaarheid wil uitstralen en dus eerder voor een strak en sober ontwerp kiest zal de grafisch ontwerper juist veel nadruk op creativiteit willen leggen en veel met kleur en afbeeldingen willen werken. Het is dus zaak goed na te denken over wie je klanten zijn en wat zij op jouw site hopen te vinden maar ook hoe je jezelf in de markt wilt zetten.

Call to action

De belangrijkste reden voor het bestaan van je website is dat je mogelijke klanten wil verleiden tot het kopen van een product of het verkopen van jouw diensten. Geef bezoekers de informatie waar ze naar op zoek zijn, geef iets weg in ruil voor een mailadres zodat je een bestand opbouwt van mogelijke klanten. Zorg er in ieder geval voor dat het design van je website zo is opgezet dat mensen automatisch bij dit doel uitkomen.

Structuur van de website

Het webdesign van je nieuwe website moet de bezoeker naar je doel leiden. Menu’s, hyperlinks, teksten, al deze onderdelen moeten zo ingericht zijn dat de bezoeker snel en doelmatig bij de gewenste informatie of het gewenste product uitkomt. Als klanten de weg kwijtraken op je site zijn ze ook zo weer verdwenen.

Structuur van de pagina

Lezers van webteksten scannen een pagina op de benodigde informatie en bepalen in een fractie van een seconde of de informatie op jouw site voor hen nuttig is. Echt belangrijke informatie moet links bovenaan de pagina staan en vanzelfsprekend moet je de tekst kort en bondig houden.

Een effectieve website dankzij een sterk webdesign

Als je al deze punten betrekt in de planning van je nieuwe website vergroot je de effectiviteit en het rendement van je site. Een goed webdesign maakt van bezoekers klanten en daar is het uiteindelijk allemaal om te doen.

Bron: ecommercewebshops.nl

Geen reactie's

Geef een reactie